Rastové myslenie verzus pevné myslenie

Kľúčové rozdiely a ako zmeniť myslenie vášho dieťaťa

Prečo niektoré deti vyhľadávajú výzvy a iné sa im vyhýbajú za každú cenu?

Existujú dva spôsoby, ako vnímať ľudské vlastnosti, inteligenciu a osobnosť. Prvým zo spôsobov je, že sú „vytesané ako do kameňa“ a nedajú sa zmeniť. Tento spôsob je pomenovaný aj ako fixné myslenie, ktoré často vedie k extrémnemu strachu zo zlyhania a chýb.

Fixné myslenie majú ľudia, ktorí veria, že ich inteligencia, talent a osobnosť sú pevné črty, ktoré nemôžu rásť. Veria, že sa rodíme s určitou genetickou predispozíciou (úrovňou schopností) a nie sme schopní časom zlepšovať svoju úroveň schopností.

Druhým spôsobom môžeme inteligenciu a osobnosť vnímať ako vlastnosti, ktoré časom rastú a rozvíjajú sa. Tento spôsob myslenia nazývajú odborníci rastové myslenie – spája sa s túžbou riešiť výzvy, vášňou pre učenie a dosiahnutím väčších úspechov.

Rastové myslenie opisuje tých, ktorí veria, že to, s čím sme sa narodili, je len východiskovým bodom. Uvedomujú si, že inteligencia, talent a osobnosť sa môžu rozvíjať a meniť prostredníctvom úsilia a snahy.

Rozvíjanie správneho myslenia v ranom štádiu je kľúčové pre úspešný a šťastný život. Keď sa deti naučia vynakladať úsilie a používať správne stratégie, ktoré im môžu pomôcť zlepšiť sa vo veciach, cítia sa posilnené a snažia sa stále viac. Keď vedia, že ich mozog je schopný rásť, sú sebavedomejšie, odolnejšie a lepšie zvládajú prehry a neboja sa až tak zlyhania.

Ak chcete, aby vaše dieťa malo rastové myslenie, tú su aktivity, ktoré sú zamerané práve na rast myslenia pre deti:

1. Urobte si spoločne dni láskavosti

Je to jedna z tých aktivít zameraných na rast myslenia pre deti, ktoré ich učia altruistickej hodnote byť láskavý k ostatným. Stanovte si s deťmi niekoľko dní, týždeň alebo mesiac v ktorom budú vykonávať jeden skutok láskavosti denne. Nechajte svoje deti, aby si viedli denník o druhoch činov, ktorým sa každý deň venujú, prečo si vybrali tieto aktivity, aké boli výsledky a čo sa naučili zo skúseností. Návrhy na aktivity môžu byť napríklad: pomoc susedovi s prácami na záhrade, zložiť niekomu kompliment, pečenie zákusku pre suseda, darovanie oblečenia, z ktorého vyrástli a podobne.

2. Vytvorte si nástenku vízií

Nástenka vízií, tiež známa pod pojmom „Vision Board“, môže byť naplnená krásnymi obrázkami vecí, ktoré by chceli robiť a dosiahnuť, spolu s inšpirujúcimi frázami a pripomienkami hodnôt rastu myslenia. Nechajte deti pracovať s časopismi, aby si vystrihli obrázky alebo texty. Môžete ich pripnúť na korkovú nástenku.

Jeden z príkladov je aj naša karta z výzvami, ktoré nás čakajú počas celého kurzu s deťmi vo veku od 9 do 10 rokov. S týmito deťmi sme sa stali vedcami a zachraňujeme svet pred globálnymi hrozbami. Po každej expedícii podnikneme konkrétne kroky a výzvy, ktoré môžu byť inšpiráciou pre druhých. Naša prvá výzva bola vytvorenie pozvánky na charitatívnu párty, kde všetky vyzbierané peniaze išli na podporu zastavenia topenia ľadovcov. Takýto druh aktivity je skvelý nielen na kreativitu, ale aj na podporu rastu myslenia. 

3. Poskytnite spätnú väzbu na proces

Chváľte úsilie, vytrvalosť, stratégie, hľadanie výziev, stanovovanie cieľov, plánovanie alebo používanie kreatívnych stratégií. Mnohí rodičia dnes chvália deti za každú činnosť, ktorú spravia. Kto z nás aspoň raz nepovedal: „Si taký šikovný!“ alebo „Dobrá práca!“ s vedomím že takto určite povzbudíme sebavedomie detí. Bohužiaľ, takáto chvála nemusí pristáť na to správne miesto.

V skutočnosti sa so zdravým myslením spája iba jeden typ chvály – chvála procesu. Tento typ spätnej väzby potvrdzuje tvrdú prácu, ktorá viedla k úspešnému výsledku vášho dieťaťa. Je to tiež špecifické a úprimné. Keď sa nabudúce budete chystať pochváliť vaše dieťa za dobre vykonanú prácu, zvážte nasledujúce vety:

„Vidím, koľko si cvičil a ako si sa zlepšil.“

„Páči sa mi spôsob, akým si v matematike vyskúšal všetky druhy operácií, kým si tu úlohu nevyriešil.“

„Vidím u teba pokrok v tom, ako si si začal upratovať svoju izbu. Máš krásny poriadok.”

„Páči sa mi, ako každý týždeň pristupuješ zodpovedne k hodinám angličtiny. Nevymeškal si zatiaľ ani jednu hodinu.“

Postupná pochvala funguje, pretože hovorí vášmu dieťaťu, čo urobilo dobre a ako v tom pokračovať aj v budúcnosti. Viem, možno v prvej myšlienke sa vám bude zdať, že tieto vety nie sú pre Vás prirodzené, ale verte, stojí za to ich vyskúšať.

4. Čítajte knihy a spoločne pozerajte filmy

Jeden z najjednoduchších spôsobov, ako svojmu dieťaťu vštepiť rastové myslenie, je zároveň jedným z najzábavnejších. Príbehy a filmy sú neuveriteľným zdrojom na zmenu spôsobu myslenia, akým uvažujeme o našich schopnostiach.

Vaša večerná rutina pred spaním môže zahŕňať napríklad rozprávku. S mladšími deťmi si vyberte ilustrované rozprávky zamerané na rozvoj zručností, ako je láskavosť a ochota. Alebo si vyberte také, ktoré rozvíjajú kreativitu a vykresľujú ľudské chyby. Rozoberte si s deťmi postavy, ktoré majú fixné alebo rastové myslenie. Skúste s deťmi porozmýšľať, čo by mohli urobiť, aby sa zmenili.

Pozrite si filmy, ktoré obsahujú príklady ľudí, ktorí prekonávajú výzvy, a diskutujte o výzvach, ktorým postavy čelia. Identifikujte stratégie, ktoré použili na prekonanie týchto problémov.

5. Podporujte riziko, zlyhanie a učenie sa z chýb

Je čas nechať naše deti riskovať a zlyhať. Neúspech učí naše deti dôležité životné lekcie. Po prvé, je to spôsob, akým sa učia odolnosti a rastú. Toto je ťažké, ale dôležité. Povedzte im o všetkých slávnych ľuďoch, ktorí zlyhali a nevzdali sa. Zároveň ich môžete pochváliť za snahu a vytrvalosť.

Zdroje:

  • biglifejournal.com/blogs/blog/growth-mindset-vs-fixed-mindset-differences-and-how-to-shift-your-childs-mindset
  • eduworld.sk/cd/beata-tancsakova/10471/ako-naucit-deti-rastovemu-mysleniu