FAQ

máte otázku?

Zodpovedali sme vám na najčastejšie otázky 🙂

Deň a čas skupinových hodín sa dohodnú v prvom septembrovom týždni po spoločnej komunikácii. 

Deň a čas individuálnych hodín si vyberie rodič v priebehu kurzu, podľa toho, kedy mu to vyhovuje prostredníctvom našej virtuálnej akadémie podľa dostupnosti lektora. 

Kombinácia skupinových a individuálnych hodín je najlepšia, aby sme dosiahli želané výsledky pričom každá hodina navyše je výborná. Po skúsenostiach vieme povedať, že tie deti, ktoré využili možnosť individuálnych hodín dosahovali lepšie výsledky ako tie, ktoré navštevovali iba skupinové hodiny. Za celý kurz máte nárok na 9 individuálnych online hodín, pričom odporúčame si ich naplánovať tak, aby bola 1 individuálna hodina za mesiac.

V priebehu jesenných, vianočných, veľkonočných prázdnin, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja sa výučba v Bettys Academy nekoná. V priebehu školských prázdnin jarných sa výučba v Bettys Academy koná. Termín prázdnin v Bettys Academy v šk. roku 2023/2024 je nasledovný:

    1. Jesenné 30.10.2023 - 3.11. 2023 
    2. Vianočné 23.12.2023 - 5.1.2024 
    3. Veľkonočné 25.3.2024 - 5.4.2024

Nie. Na hodiny je povinné sa prihlásiť prostredníctvom PC alebo notebooku, nie cez mobilné telefóny a tablety, nakoľko to znižuje kvalitu výučby.

Na výučbu používame virtuálnu akadémiu Learncube. Každý rodič s dieťaťom má svoje prihlasovacie údaje. V akadémii máte prehľad o všetkých vašich hodinách a zároveň prostredníctvom tejto akadémie si rezervujete aj online individuálne hodiny. Každá hodina sa vyučuje vo virtuálnej triede, ktorá je určená na online výučbu cudzích jazykov. Prihlasovacie údaje do virtuálnej akadémie dostanete prvý septembrový týždeň.

Máte nárok na vrátenie peňazí. Ak by ste kedykoľvek počas prvých 14 dní zistili, že kurz nie je pre Vaše dieťa alebo nie je to niečo, čo ste očakávali, vrátime vám peniaze v plnej výške. 

V prípade, že lektor usúdi, že znalosť angličtiny dieťaťa je na vyššej, resp. nižšej úrovni pre daný level v Bettys Academy, môže preradiť dieťa do vyššieho, resp. nižšieho levelu do 14 dní od začiatku kurzu.