ukážka lekcie

Kurzy v Betty's Academy 🤔?

Pozrite si ukážku našich kurzov 😍:

Interaktívna výučba angličtiny s výsledkami, ktoré milo prekvapia aj učiteľov v škole

To sú online hodiny od Betty’s Academy 😉

Myslíte si, že online kurz nie je pre vaše dieťa?

Preferujete osobnú výučbu angličtiny?

Možno vás inšpirujú rodičia, ktorí sa zapojili do našich kurzov.

Zistili totiž, že im prinášajú tieto výhody:

Máte stále pochybnosti, či sú kurzy vhodné pre vaše dieťa?

Myslite na budúcnosť svojich detí a pripravte ich na možnosti, ktoré im tento svet ponúka

Prihláste ich do Betty’s Academy

Interaktívne online hodiny angličtiny
pre deti od 5 do 10 rokov

Vyberte online kurz angličtiny pre vaše deti

Level 0

LITTLE TREASURE HUNTERS
5-6 rokov
Predškoláci

Level 1

EARLY TRAVELERS
6-7 rokov
1. ročník ZŠ

Level 2

GLOBAL EXPLORERS
7-8 rokov
2. ročník ZŠ

Level 3

LIFE
EXPLORERS
8-9 rokov
3. ročník ZŠ

Level 4

EARTH'S PROTECTORS
9-10 rokov
4. ročník ZŠ