Čo potrebuje vaše dieťa, aby uspelo v dnešnom rýchlo sa meniacom svete?

Je potrebné si uvedomiť, že je dôležité podporovať deti nielen vo formálnom vzdelávaní, ale aj vo vzdelávaní mimo školy. Takýto človek bude úspešný a nie ten, ktorý sa sústreďuje iba na ukončenie školy a jeho vzdelávanie tam aj skončilo. Taký človek sa nebude vedieť prispôsobiť krízam, ktorým čelíme už teraz a v budúcnosti ďalšie môžu nastať. Týmto nechcem spochybniť vysokoškolské vzdelávanie, sama ho mám a som za neho veľmi vďačná, ale skôr podotknúť, že to nie je všetko.

Naše vzdelávanie nekončí len školou. Je dôležité sa vzdelávať aj mimo formálneho vzdelávania (školy, univerzity), aby sme sa mohli adaptovať na rýchlo meniaci sa svet.

Ďalším dôležitým atribútom je kreativita. Svet sa rýchlo mení a uspeje len ten, kto sa mu vie prispôsobiť. Preto je veľmi dôležité, viesť svoje dieťa k učeniu aj mimo školy. Na to môžete vyskúšať niektorý z týchto krokov:

Zakomponujte hry a kreativitu

Proces výučby sa začína už od narodenia. V našom skorom vývoji sú dôležité hry, ktoré podporujú učenie. Tieto hry poskytujú deťom nástroje, ktoré im to uľahčia. 

Samozrejme, poznáme rôzne druhy hier, ktoré sa spájajú s lepšími kognitívnymi, jazykovými, emociálnymi a sociálnymi zručnosťami. Tie deti potrebujú, aby si vybudovali zdravé sebavedomie a zároveň zapojili kritické myslenie. Podrobné skúmanie raného veku detí dokazuje, že hry ovplyvňujú detský vývoj. Pretože prostredníctvom nich, sa učia komunikovať, tvoriť a myslieť. A nielen to, hry tiež budujú a motivujú k učeniu. Deťom umožňujú byť aktívnymi účastníkmi vzdelávania.

Čítajte

Počas vzdelávania dieťaťa nezabúdajte aj na čítanie. Rozprávajte mu o výhodách čítania. Je to skvelý spôsob ako sa učiť po celý život, a tiež podporuje kreativitu a zvedavosť. Ak máte to šťastie, že vaše dieťa má rado čítanie, podporujte ho v tom a urobte všetko pre to, aby čítanie malo rado aj naďalej. Ak ale vaše dieťa čítanie neobľubuje, snažte si s ním nájsť rutinu, behom ktorej budete spolu čítať. Pretože ak prejavíte záujem vy, čoskoro prejavia záujem aj oni.

Motivujte dieťa

Motivácia k plneniu úloh a radosť z čítania, sú dve kľúčové veci k celoživotnému učeniu. Ak chceme, aby dieťa nadobúdalo vedomosti a skúsenosti aj mimo školy, bolo by dobré vymyslieť vhodné stimuly. V dnešnej dobe je veľmi tažko udržať pozornoť dieťaťa, no pri správnej motivácii to nie je nemožné.

Aj výsledky zo štúdií PISA 2018 (The OECD Programme for International Student Assessment) ukazujú, že nadšenie učiteľov (v tomto prípade, vás rodičov) má hlboký vplyv na motiváciu detí uspieť a stanoviť si vysoké ciele.

Nechajte deti rozhodovať samé

Deti sú zvyknuté počas celého dňa plniť mnoho pokynov. Avšak tento smerový prístup môže byť v niektorých prípadoch efektívny, no po čase môže ovplyvňovať celoživotné vzdelávanie. Preto sa snažte podporovať riešenie problémov poskytovaním príležitostí a otázok, ktoré pre ne bude výzvou.

Nechajte ich sa rozhodnúť, ako by vyriešili svoje každodenné problémy. Nielenže sa zlepšia v schopnosti učenia sa ale tiež budú aj samostatnejšie. No samozrejme, ak budete na nich vidieť, že si s úlohou nevedia dať rady, neváhajte im pomôcť problém vyriešiť.

Bohužiaľ, pre mnohých ľudí je učenie len o zapamätávaní si fráz a textov. Z učenia nemajú žiadny pôžitok, a kvôli tomu sa mu aj vyhýbajú. To začína už od prvého ročníka na základnej škole. A práve toto, u nás nenájdete. V Bettys Academy sa “nebiflíme” slovíčka, ale prostredníctvom riešenia problémov, hier sa ich deti naučia. Nie je to o memorovaní, ale o riešení problémov.

Zdroje:

blogs.unicef.org
booksandgiggles.com
oecdedutoday.com