Angličtina ako univerzálny jazyk

Podľa štatistík časopisu Babbel Magazine hovorí anglickým jazykom 20 % svetovej populácie. Angličtina okrem toho, že je jedným z najpopulárnejších jazykov na svete,  je aj najčastejšie študovaným cudzím jazykom. 

Pôvod angličtiny sa datuje do 5. storočia, avšak dnešný anglický jazyk je veľmi odlišný od toho, ako sa vtedy hovorilo. Moderná angličtina dnes obsahuje viac ako milión slovíčok. Bežne používaných je 170 000 slov. Priemerný anglicky hovoriaci človek používa od 20000 – 30000 slovíčok.

Ako sa angličtina stala najrozšírenejším jazykom na svete? Vzhľadom na veľkosť anglicky hovoriacej populácie a jej používanie v našom každodennom živote sa anglický jazyk stal známym ako lingua franca (jazyk medzinárodnej komunikácie). Aby sme mohli lepšie pochopiť dôležitosť anglického jazyka ako univerzálneho fenoménu, spísali sme zoznam faktorov, ktoré prispeli k jeho popularite.

1. Využitie v každej oblasti života

Angličtina je jazykom vedy, matematiky, technológií, cestovného ruchu, financií, obchodu a mnohých ďalších oblastí. Každá z týchto oblastí využíva angličtinu ako spoločný jazyk na komunikáciu, aby mohol priemysel prosperovať aj na medzinárodnej úrovni.

2. Oficiálny jazyk

Angličtina je oficiálnym jazykom 67 rôznych krajín sveta. Okrem toho sa anglicky hovorí aj v mnohých krajinách, kde nie je úradným jazykom.

3. Internet

Podľa svetových štatistík internetu je angličtina najpoužívanejším jazykom na internete – väčšina obsahu vytvoreného na internete je v anglickom jazyku. Štatistiky publikované organizáciou The English Language Center ukazujú, že neuveriteľných 52 % najviac prehliadaných webových stránok na svete sa zobrazuje práve v anglickom jazyku.

4. Knihy

Najpoužívanejším jazykom pre písané publikácie je angličtina. Existuje mnoho kníh napísaných aj v regionálnych jazykoch, no častejšie sú preložené do angličtiny. Anglický jazyk je nielen veľmi rozšírený v hovorení, ale aj v čítaní.

5. V jednoduchosti je krása

Názory na to môžu byť rozdielne, ale naučiť sa angličtinu je relatívne ľahké v porovnaní s inými jazykmi. Jedným z hlavných dôvodov prečo je angličtina relatívne ľahký jazyk na štúdium je to, že má pomerne jednoduchú gramatiku, jednoduchšie množné číslo, časovanie slovies, je väčšinou rodovo neutrálna a ďalšie iné faktory. Anglická slovná zásoba sa tiež ľahko osvojuje. To prispieva k jeho celosvetovej popularite.

6. Piesne

Anglicky spievané piesne dominujú v hudobnom svete už dlho. Ak sa chcete presadiť v medzinárodnej hudobnej sfére, musíte vedieť po anglicky. Anglická hudba má väčšie publikum a zároveň poskytuje úžasné skladby. Každý z nás určite aspoň raz v živote počul nejakú anglickú pesničku. To dáva anglickému jazyku prednosť pred ostatnými jazykmi, pokiaľ ide o globálne akceptovanie.

Prečo je angličtina pre nás tak dôležitá?

  1. Angličtina je najužitočnejším jazykom na svete a jej status „univerzálneho jazyka“ to dokazuje.
  2. Učenie sa čohokoľvek nového môže byť časovo náročné. Avšak bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate, ak sa naučíte angličtinu, otvorí sa vám množstvo príležitostí.
  3. Vždy je dobré naučiť sa nový jazyk. Hovorí sa, že koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom.

Zdroje:

  • thelanguagegallery.com/blog/why-has-english-become-a-universal-language
  • preply.com/en/blog/english-language-statistics/