5 dôvodov, prečo využívať hry na edukáciu detí

Ako dieťa si pamätám, že som sa vždy tešila, keď som sa mohla hrať hry. Hrou mám na mysli učenie sa prostredníctvom hier a aktívnym zapojením sa do nich zábavnou formou. 

Deti sa učia hrou. Hra je jedným z najdôležitejších spôsobov, ako môžete docieliť, aby deti získali potrebné vedomosti a zručnosti. To využívame aj v našej akadémii Bettys Academy. Je veľa dôvodov, prečo by ste mali využívať hry pri výučbe detí. No tieto sú tie najprospešnejšie.

1. Hry zlepšujú kritické myslenie detí

Pri hrách môžete využiť aj príbehy s alternatívnou realitou. Tie môžete využiť ako pohlcujúci vzdelávací systém, ktorý kombinuje bohatý príbeh a hranie hier. Aby deti uspeli v týchto hrách a prišli na správne riešenie problémov musia využiť svoju kreativitu a kritické myslenie.

2. Hry učia deti dodržiavať pravidlá

Väčšina detí nie je šťastná, keď musia dodržiavať pravidlá, pokiaľ za to nie sú odmenené. A práve to menia hry. Tie vyžadujú, aby sa dodržiavali určité pravidlá. V nej sa vyskytujú vhodné stimuli, a to vo forme odmien. Odmeny poskytované týmito hrami môžu povzbudiť deti k tomu, aby sa učili angličtinu bez toho, že by do toho boli nútené a presviedčané.

Dobre navrhnutá hra môže motivovať dieťa, aby hralo hru podľa pravidiel a aby získalo odmeny zahrnuté v hre, to uvoľňuje časť dopamínu. Dopamín je hormón, ktorý súvisí s pocitom šťastia. Tento hormón funguje rovnako u detí, ako aj u dospelých.

3. Deti pomocou hier zdokonaľujú komunikačné schopnosti

Mnohé hry vyžadujú, aby deti spolupracovali ak chcú dosiahnuť cieľ. Niektoré zas vyžadujú to, aby deti medzi sebou súťažili. Tieto hry im pomáhajú zdokonaľovať svoje komunikačné schopnosti, ktoré im pomôžu nadviazať lepšie vzťahy a mať zdravú sebaúctu.

4. Hry pozitívne motivujú k učeniu

Spojenie hry s učením môže priniesť mimoriadne dobré výsledky.  Spoločnosť Novakid uskutočnila výskum, ktorý ukázal, že naratívne a gamifikované prostredie pozitívne ovplyvňuje motiváciu detí dokončiť domáce úlohy. Žiaci, ktorí sa učia pomocou  učebných osnov, ktoré sú založené na príbehoch majú tendenciu tráviť o  24% viac času plnením svojich domácich úloh.

Deťom, ktoré využívajú digitálne zariadenia, sa častejšie poskytuje šanca, aby sa každý deň zlepšovali a pritom sa aj bavili. Akékoľvek platformy, ktoré používajú na učenie využívajúcej hry, sú vynikajúcim spôsobom, ako zabezpečiť, aby vaše deti mali z učenia a zábavy maximum.

5. Učenie hrou zlepšuje sústredenosť detí

Hry s príbehmi sú veľmi účinné. No základom je vyrozprávať dobrý príbeh, ktorý zaujme detskú pozornosť. Ak sa vám to ale podarí, motivácia k hre bude oveľa silnejšia. S dobrým príbehom dosiahnete, aby poslúchač pri príbehu zapojil väčšinu zmyslov, nasledoval ho a premýšľal o ňom.

Tiež je dôležité, aby si deti vytvorili svoje vlastné závery, pretože sú potom viacej sústredenejšie. Najlepším spôsobom, ako zabezpečiť, aby deti počuli a zapamätali si všetko čo chceme, je zapojiť ich do príbehu. To umožňuje aj naša spoločenská zábavná hra.

Nemáte našu zábavnú stolovú hru, kde sa deti naučia 21 anglických slovíčok za jeden večer? Zadajte svoj email nižšie, na ktorý vám pošleme hru. Vytlačte si ju a začnite sa hrať. 🙂