6 praktických odporúčaní ako začať s angličtinou doma

Angličtina je jazyk, ktorým komunikuje celý svet. Jeho ovládanie slovom aj písmom otvára dvere k novým príležitostiam, medzinárodným priateľstvám a osobnému rozvoju. Preto je dôležité, aby sme deťom vytvorili pozitívny vzťah k tomuto globálnemu jazyku už odmalička. Pokiaľ včas podporíte tento proces, dáte svojmu dieťaťu obrovský dar, získa pevný základ v tomto globálnom jazyku a bude z neho profitovať počas celého života.

Prečo začať doma a nečakať len na hodiny angličtiny v škole?

Najvhodnejší a najľahší spôsob ako naučiť deti angličtinu je totiž kopírovanie spôsobu, akým si deti osvojujú svoj materský jazyk. To znamená, vytvorí sa vhodné prostredie a podnety, vďaka ktorým budú deti brať angličtinu ako bežnú súčasť života. Takýto spôsob sa nazýva normalizácia.

Donedávna prevládali názory, že deti by sa mali naučiť najskôr materinský jazyk a potom cudzí. Opak je však pravdou. V predškolskom veku je mozog detí ako špongia a majú veľmi silnú schopnosť nasávať informácie. Vnímajú melódiu, zvuk a keď sa im páči, zapamätajú si to. Zároveň sa veľmi rýchlo rozvíjajú ich rečové schopnosti, vďaka čomu sa dokážu naučiť viac jazykov naraz bez prízvuku a s prepínacím mechanizmom. Toto obdobie je teda priaznivé na to, aby sa deti zoznámili s angličtinou a aby im bol poskytnutý pevný základ.

Navyše, keď začnete s normalizáciou angličtiny v domácom prostredí u detí už v rannom veku, budú ju brať ako každodennú súčasť normálneho života a nie len ako ďalší predmet v škole. Učenie by však malo prebiehať prostredníctvom hier, aby to bola pre nich zábava a nie vynútená povinnosť.

Ako sa dá teda normalizovať angličtina a vytvoriť vhodné prostredie pre deti?

  1. Účasť rodiny – zapojte celú rodinu a vytvorte príjemné a uvoľnené prostredie, kde môžete so svojimi deťmi komunikovať v angličtine. To môže zahŕňať bežné konverzácie, hry, spievanie, spoločenské činnosti, či dokonca varenie, pri ktorých budete používať anglické výrazy surovín. Takýto zážitok deti doslova pohltí a má veľký účinok.
  2. Hry a aktivity – deti sa učia najlepšie prostredníctvom hier a zábavy. Vyberte hry a aktivity, ktoré podporujú rozvoj jazyka ako sú stolné hry, hádanky, kvízy a striedanie rolí. Takto sa deti naučia nové slová a frázy hravým spôsobom.

Jednu hru v angličtine sa môžete zahrať už dnes. Túto hru sme špeciálne vytvorili pre všetky deti rôznych typov učenia (zrakový, sluchový, pocitový, pohybový).