6 praktických odporúčaní ako začať s angličtinou doma

Angličtina je jazyk, ktorým komunikuje celý svet. Jeho ovládanie slovom aj písmom otvára dvere k novým príležitostiam, medzinárodným priateľstvám a osobnému rozvoju. Preto je dôležité, aby sme deťom vytvorili pozitívny vzťah k tomuto globálnemu jazyku už odmalička. Pokiaľ včas podporíte tento proces, dáte svojmu dieťaťu obrovský dar, získa pevný základ v tomto globálnom jazyku a bude z neho profitovať počas celého života.

Prečo začať doma a nečakať len na hodiny angličtiny v škole?

Najvhodnejší a najľahší spôsob ako naučiť deti angličtinu je totiž kopírovanie spôsobu, akým si deti osvojujú svoj materský jazyk. To znamená, vytvorí sa vhodné prostredie a podnety, vďaka ktorým budú deti brať angličtinu ako bežnú súčasť života. Takýto spôsob sa nazýva normalizácia.

Donedávna prevládali názory, že deti by sa mali naučiť najskôr materinský jazyk a potom cudzí. Opak je však pravdou. V predškolskom veku je mozog detí ako špongia a majú veľmi silnú schopnosť nasávať informácie. Vnímajú melódiu, zvuk a keď sa im páči, zapamätajú si to. Zároveň sa veľmi rýchlo rozvíjajú ich rečové schopnosti, vďaka čomu sa dokážu naučiť viac jazykov naraz bez prízvuku a s prepínacím mechanizmom. Toto obdobie je teda priaznivé na to, aby sa deti zoznámili s angličtinou a aby im bol poskytnutý pevný základ.

Navyše, keď začnete s normalizáciou angličtiny v domácom prostredí u detí už v rannom veku, budú ju brať ako každodennú súčasť normálneho života a nie len ako ďalší predmet v škole. Učenie by však malo prebiehať prostredníctvom hier, aby to bola pre nich zábava a nie vynútená povinnosť.

Ako sa dá teda normalizovať angličtina a vytvoriť vhodné prostredie pre deti?

 1. Účasť rodiny – zapojte celú rodinu a vytvorte príjemné a uvoľnené prostredie, kde môžete so svojimi deťmi komunikovať v angličtine. To môže zahŕňať bežné konverzácie, hry, spievanie, spoločenské činnosti, či dokonca varenie, pri ktorých budete používať anglické výrazy surovín. Takýto zážitok deti doslova pohltí a má veľký účinok.
 2. Hry a aktivity – deti sa učia najlepšie prostredníctvom hier a zábavy. Vyberte hry a aktivity, ktoré podporujú rozvoj jazyka ako sú stolné hry, hádanky, kvízy a striedanie rolí. Takto sa deti naučia nové slová a frázy hravým spôsobom.

Jednu hru v angličtine sa môžete zahrať už dnes. Túto hru sme špeciálne vytvorili pre všetky deti rôznych typov učenia (zrakový, sluchový, pocitový, pohybový).

  1. Knižky a príbehy – čítanie kníh a rozprávanie príbehov v angličtine môže byť pútavým spôsobom, ako rozvíjať slovnú zásobu a gramatiku. Vyberte knihy, ktoré sú vhodné pre vek vašich detí a postupne zvyšujte náročnosť.
  2. Vizuálna pomoc – môžete spolu pozerať anglicky hovoriace televízne programy, filmy alebo edukačné videá, alebo napríklad označiť predmety okolo domu ich názvami v angličtine. Vizuálne pomôcky ako sú kartičky, plagáty a mapy deti zaujmú, pomôžu im spájať slová s obrázkami a budú tak pre ne zrozumiteľnejšie.

  Vytvorili sme pre vás štítky, ktorými si môžete označiť predmety v dome a ľahko si zapamätať slovnú zásobu v angličtine.

   1. Cestovanie a kultúrne skúsenosti – ak máte príležitosť, cestujte s deťmi do anglicky hovoriacich krajín, aby mali kontakt s ľuďmi zo zahraničia, alebo sa stretávajte s anglicky hovoriacimi ľuďmi, chodievajte do anglicky hovoriacich reštaurácií, knižníc a pod. To im pomôže vytvoriť si skutočný vzťah k angličtine.
   2. Médiá a technológie – v súčasnej dobe je množstvo aplikácií, webových stránok a online zdrojov, ktoré môžu deti motivovať učiť sa angličtinu pútavým a zábavným spôsobom a zlepšiť ich jazykové zručnosti. Už len samotné nastavenie mobilu do angličtiny dokáže výrazne pomôcť.

   Pri normalizácii angličtiny u detí narazíte však celkom určite aj na určité výzvy. Sem patrí napríklad nedostatok času, odpor voči učeniu alebo nedostatok anglicky hovoriaceho prostredia.

   Tu je niekoľko spôsobov ako týmto výzvam čeliť

   • Časová organizácia – začlenenie krátkych intervalov angličtiny do bežného života, napr. počas cesty do školy si môžete so svojimi deťmi zaspievať anglickú pesničku.
   • Pozitívny prístup – snažte sa vytvoriť pozitívny vzťah k angličtine. Podporujte svoje deti, oceňte ich pokroky, či už ide o malé úspechy alebo väčšie míľniky.
   • Vytváranie motivácie – prepojte angličtinu s ich záujmami a vášňami.
   • Pravidelnosť a trpezlivosť – učenie sa je proces, ktorý vyžaduje čas a trpezlivosť. Nečakajte okamžité výsledky, ale radšej sa tešte z postupného zlepšovania jazykových schopností vašich detí.

   Prostredníctvom správnych stratégií, trpezlivosti a kreativity môžete vytvoriť pohodlné prostredie, ktoré bude stimulovať jazykový rozvoj Vašich detí. Pamätajte, že cieľom nie je zvládať angličtinu ako „povinnosť“, ale skôr ju zapájať do každodenného života detí ako prirodzený spôsob komunikácie. Nezáleží na tom či ovládate angličtinu. Dôležité je ísť príkladom a ukázať, že aj vy sa môžete učiť s dieťaťom od úplných základov. Učenie angličtinymôže byť preto obohacujúcim procesom pre celú rodinu.