Ničia školy kreativitu u detí?

Školstvo je základným pilierom spoločnosti a hrá kľúčovú úlohu pri príprave detí na budúcnosť. Avšak existuje stále silnejšia obava, že tradičný vzdelávací systém často bráni rozvoju tvorivého myslenia a môže potláčať kreativitu u detí namiesto toho, aby ju podporovali. 

Kreativita je totiž viac než len umelecké vyjadrenie. Je to schopnosť pristupovať k problémom z nových uhlov pohľadu, myslieť mimo rámca a vytvárať inovatívne riešenia. V rýchlo sa meniacom svete, kde automatizácia nahrádza rutinné úlohy sa kreativita stala cennou zručnosťou, ktorá ľuďom umožňuje prispôsobiť sa a prosperovať.

Problém školstva

Tradičný vzdelávací systém núti deti k určitému vzdelávaciemu postupu a následne sú hodnotené podľa toho, čo je považované za správne a dôležité. Zahltenie detí veľkým množstvom domácich úloh a bifľovania im poskytuje nedostatok priestoru na sebarealizáciu a presadzovanie svojich vlastných nápadov. Navyše strach zo zlyhania tento problém ešte viac prehlbuje, pretože chyby sú často potrestané a nie oslavované ako príležitosti na učenie a rast.

Je potrebné uvedomiť si, že niektoré deti majú iný štýl učenia a vyjadrovania sa, ktorý sa nemusí vždy zmestiť do tradičného školského rámca. Zameranie na predmety ako matematika a veda je dôležité, ale odsunutie kreatívnych disciplín, akými sú umenie, hudba a dráma do vedľajších úloh vysiela správu, že kreativita je menej cenná ako iné zručnosti.

Preto je dôležité aktívne začlenenie inovatívnych vyučovacích metód, ktoré podporujú tvorivé myslenie. Vďaka tomu sa budú cítiť dostatočne podporované aj tie deti, ktoré by mohli excelovať práve v kreatívnych oblastiach.

Ako ho riešiť?

Poskytovanie príležitostí na sebavyjadrenie, umožnenie výberu v rámci zadaní a podpora otvorených diskusií môže deťom pomôcť rozvíjať ich kreativitu. Takže základným krokom je prehodnotenie spôsobu, akým vyučujeme, prijatím rôznych štýlov učenia a ocenením kreatívnych predmetov. Vďaka tomu môžeme vytvoriť vzdelávací systém, ktorý nielen odovzdáva vedomosti, ale aj podporuje inovácie a predstavivosť, ktoré sú nevyhnutné pre lepšiu budúcnosť. 

Tu je pár našich tipov ako podporiť kreativitu na školách.

  1. Flexibilný prístup k výuke – umožnenie študentom preskúmavať oblasti, ktoré ich zaujímajú a podporovať ich vlastné projekty.
  2. Iné formy hodnotenia – projektové práce, portfólia, prezentácie a pod. by umožnili študentom ukázať svoje schopnosti viac kreatívnym spôsobom.
  3. Nezameriavať sa iba na memorovanie faktov – kreativita a kritické myslenie sú úzko prepojené a pomáhajú rozvíjať schopnosť riešiť problémy a hľadať inovatívne riešenia.
  4. Kultúrne aktivity – cenným spôsobom na rozvoj kreativity je poskytovanie príležitostí na účasť v aktivitách ako umenie, hudba, tanec a pod. a podporovať ich ako dôležitú súčasť vzdelávania.

Výborným spôsobom ako začleniť alternatívne formy učenia do svojho vzdelávacieho systému je aj prostredníctvom našich kurzov. Podporujeme kreativitu a kritické myslenie u detí vyučovacou formou, aká im je najprirodzenejšia – kresbou, ukážkou, opisom tak, aby deti zaujala. 

A ako prebiehajú naše kurzy?

Naša výučba je hravá a plná zábavy a nikdy netrvá dlhšie ako 40 minút, pretože po 30 minútach pozornosť detí prudko klesá. Na začiatku kurzu vám pošleme kufrík, ktorý obsahuje interaktívne materiály, vyskladané podľa témy levela a učebné pomôcky, ktoré slúžia aj ako podporný stimul na online výučbu.

Levely sú rozdelené podľa veku. V prvom levely sa deti stávajú pirátmi, ktorý sa vydajú na dobrodružnú cestu hľadať poklad. 

Vo veku 6 – 7 rokov sa stanú skorými cestovateľmi, kde spoznávajú 8 krajín sveta, zoznamujú sa s ich tradičným jedlom, počasím, prírodou a zaujímavými miestami. 

V ďalších leveloch spoznávajú 7 kontinentov sveta ako globálni cestovatelia. Zoznamujú sa s prírodou, kultúrou, tradíciami a ľuďmi, ktorí tam žijú. Častokrát nás na hodinách prekvapia aj reálny ľudia z daných krajín, vďaka čomu majú deti nezabudnuteľný zážitok. 

A v poslednom štvrtom levely sa deti vo veku 9 – 10 rokov stávajú ochrancami zeme, ktorí zachraňujú svet pred globálnymi hrozbami. Spoznávajú príčinu topenia ľadovcov, vylesňovania pralesov a znečisťovania ovzdušia. Riešia problémy a hľadajú spôsoby ako prispieť k záchrane našej planéty.

Aktivity sú zamerané tak, aby si každé dieťa prišlo na to svoje. Podporujeme každý učebný typ, sluchový, zrakový, pocitový aj pohybový, preto si môžete byť istý, že oceníme individuálne schopnosti vášho dieťaťa a ich vrodený potenciál.