Vaše dieťa je unikát

Pamätáte sa na časy, keď ste sa museli v škole niečo naučiť? Skúste si spomenúť, ako sa vám najlepšie učilo. Hovorili ste si učivo nahlas? Písali ste si alebo čítali, až kým ste sa to nenaučili? Možno vám stačilo, keď ste počúvali na hodine. Vzdelávanie detí je jedným z najdôležitejších aspektov ich vývoja. Každé dieťa sa učí a vníma svet odlišným spôsobom. Každý človek sa učí iným spôsobom. Učebné typy môžu byť:

  1. Zrakový
  2. Sluchový 
  3. Pocitový
  4. Pohybový

Aby sme deťom pomohli dosiahnuť ich plný potenciál, je dôležité pochopiť rôzne typy učenia, lebo iba vtedy môžeme dosiahnuť želané výsledky efektívne. Poďme si vysvetliť, akým spôsobom sa líšia a aké aktivity sú najlepšie pre každý z typov učenia. 

Zrakový (vizuálny) typ učenia

Vizuálni študenti majú tendenciu mať dobre rozvinutú predstavivosť a často premýšľajú v obrázkoch. Príliš veľa pohybu alebo rozruchu v triede ich môže rozptýliť. Starším deťom, ktoré už čítajú samé, môžu pomôcť pri objasňovaní témy písané, farebné alebo grafické pokyny.  Tieto deti majú tendenciu si najlepšie pamätať vizuálny obsah a dokážu lepšie porozumieť, keď vidia veci vizuálne zobrazené. Preto je pre nich dôležité používať vizuálne pomôcky a výukové materiály, ktoré im pomáhajú uchopiť nové informácie. 

Sluchový (auditívny) typ učenia

Niektoré deti majú preferenciu pre auditívne učenie. Tieto deti  sa učia najlepšie počúvaním. Majú vynikajúce sluchové vnímanie a schopnosť zapamätať si verbálne podnety a informácie. Pre takéto deti môže byť prospešné využívať nahrávky, zvukové záznamy, rozhovory a diskusie na podporu ich učenia. Hovorené slovo a zvuky im pomáhajú lepšie si zapamätať a porozumieť novým konceptom. Tieto deti sa chcú často zapájať do diskusií a rozhovorov. Avšak príliš veľa hluku môže dieťa s týmto typom učenia rozptyľovať a najlepšie sa sústreďuje v tichom prostredí. 

Pocitový (hmatový) typ učenia

Deti, ktoré sa učia prostredníctvom hmatu, uprednostňujú aktivity alebo projekty, ktoré im umožňujú používať ruky a mať čo najväčší hmatový kontakt s inými predmetmi. Deti majú častokrát radi aktivity kde môžu kresliť, maľovať, modelovať z hliny, skladať, strihať alebo lepiť rôzne materiály. Tento štýl vystihuje fráza: čo robí ruka, myseľ si pamätá. 

Pohybový (motorický) typ učenia

Pohybový štýl učenia je dosť podobný tomu pocitovému, no pri pohybovom štýle sú deti ešte aktívnejšie a zvyčajne majú problém pokojne sedieť. Tieto deti sú všade. Vytvárajú si pohybové predstavy a vedomosti získavajú najlepšie vtedy, keď ich spája s nejakým pohybom či akciou. Tieto deti majú radi pohybové aktivity, preto sa im ťažšie zostáva sedieť na stoličke počas 45 minútovej hodiny v škole.

Je dôležité si uvedomiť, že dieťa môže rozvíjať viac ako len jeden štýl učenia. Niektoré deti uprednostňujú audiovizuálne učenie alebo audio kinestetické učenie, čo je kombinácia dvoch typov učenia. Najlepšie aktivity na učenie cudzieho jazyka u deti sú také, ktoré podporujú viac ako len jeden učebný štýl.

Ako podporovať rôzne typy učenia?

Pri výučbe angličtiny v Bettys Academy podporujeme všetky štýly učenia a každé dieťa si príde na to svoje. 

Pohybové hry

Pohybové hry sú to, čo má mnoho deti najradšej. Umožňujú deťom zapojiť sa do procesu učenia celým telo a prijímať rôzne fyzické podnety zo všetkých uhlov. Toto je skvelý spôsob pre tých, ktorí nevedia obsedieť 45 minút na stoličke. Skvelá hra je napodobňovanie zvieratiek, dopravných prostriedkov, alebo hra “Scavenger Hunt”, kde deti hľadajú po dome rôzne predmety. Častokrát sú skvelé aj piesne pri ktorých sa pohybujeme a znázorňujeme to, o čom spievame. Sú to takzvané “ukazovačky”. Z týchto pohybových aktivít majú veľký zážitok aj deti, ktoré sa učia na základe pocitu (hmatu), pretože majú hmatateľný kontakt s predmetmi. 

Spievanie pesničiek v angličtine

Toto je najlepšia aktivita pre sluchových študentov, avšak počúvanie hudby a spievanie piesní v angličtine je skutočným zážitkom aj pre hmatových a pohybových študentov. Väčšina detských piesní sa zameriava na ukazovanie vecí, napodobňovanie a častokrát zapájame aj tanec. Táto metóda učenia naozaj funguje pre mnohé deti. Spievaním pesničiek v angličtine sa deti súčasne učia novú slovnú zásobu, výslovnosť a rozvíjajú zmysel pre počúvanie. 

Zábavné pracovné listy 

Omaľovánky, doplňovačky, vystrihovačky a tvorenie rôznych projektov podporuje nielen pocitový typ ale aj vizuálny a pohybový. Ak nemáte naše anglické omaľovánky, stiahnite si ich ZDARMA ešte dnes a o zábavú bude postarané. 

Čítanie v angličtine

Čítanie nahlas rozvíja detskú predstavivosť a kreativitu a podporuje proces učenia, najmä pri deťoch, ktoré radi počúvajú a pozorujú. Pri čítaní kníh sluchovým žiakom sa oplatí pohrať sa s intonáciou hlasu a zaujímavo rozprávať. Pre vizuálnych žiakov bude kľúčové spoločne sledovať text v knihe, napr. tak, že naň ukážete prstom alebo si tie najzaujímavejšie obrázky alebo texty označíte farebnými papierikmi.

Interaktívne hodiny angličtiny v Bettys Academy

V Bettys Academy podporujeme všetky štýly učenia. Vaše deti majú obrovský vrodený potenciál, ktorý rozvíjame a podporujeme na lekciách. Zahrňujeme tieto aktivity: 

Pohyb, tanec a hry: Pohybové aktivity spojené s gestami pomáhajú deťom zapamätať nové slovíčka omnoho ľahšie, osvojujú fyzickú koordináciu a rozvíjajú komunikáciu.

Tvorivé dielne a pracovné listy: Vďaka pracovným listom, ktoré sú vytvorené na mieru každého kurzu, a tiež tvorivých dielní si deti rozvíjajú svoje logické myslenie a predstavivosť v anglickom jazyku. Všetky inštrukcie sú podávané v angličtine, takže ani sluchový typ učenia nebude ukrátený. 

Počúvanie, spievanie a rozprávanie: Vo všetkých našich aktivitách nájdete mnoho piesní, rýmovačiek, kde deti pracujú na porozumení, koncetrácii a zvyšovanie slovnej zásoby.

Stiahnite si ZDARMA našu stolnú hru, ktorá je vytvorená pre všetky typy učenia. Naučte sa anglické slovíčka s vašimi deťmi zábavne a efektívne. 

Každé dieťa je unikát a má vlastné preferencie a štýly učenia. Porozumenie týchto rôznych typov učenia je dôležité pre efektívne vzdelávanie detí. Zrakový, sluchový, pocitový a pohybový typ učenia sú štyri hlavné spôsoby, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť tomu, ako deti vnímajú a spracovávajú informácie. Poskytnutie rôznych vzdelávacích prístupov a materiálov, ktoré zahŕňajú tieto štyri typy učenia, môže deti podporiť v ich vzdelávacom procese a pomôcť im dosiahnuť svoj plný potenciál. 

Ak chcete, aby sa vaše dieťa učilo angličtinu s radosťou a efektívne tak potom neváhajte a pozrite si naše online anglické kurzy pre deti od 5 do 10 rokov.