Čo robí ruka, myseľ si pamätá

Učenie je základný proces, ktorý nám umožňuje získavať nové vedomosti a zručnosti. Tradične sme zvyknutí na učenie sa prostredníctvom kníh, prednášok a teoretických výkladov. Avšak, existuje aj iný spôsob učenia, ktorý je úplne odlišný a účinnejší – učenie založené na skúsenostiach.

Ako to funguje? Učenie založené na skúsenostiach sa zakladá na tom, že najefektívnejším spôsobom, ako sa niečo naučiť, je to vlastnoručne vyskúšať. Táto forma učenia zahŕňa praktickú činnosť, manipuláciu s predmetmi a osobnú interakciu s prostredím. A práve v tejto súvislosti prichádza do hry naša ruka.

Ruka je jedným z najcitlivejších a najzručnejších nástrojov nášho tela. Je to prostriedok, ktorým interagujeme s fyzickým svetom okolo nás. Keďže ruka je úzko prepojená s naším mozgom, každý pohyb, ktorým ju riadime, posiela informácie späť do nášho mozgu. Týmto spôsobom si naša myseľ uchováva pamäť o tom, čo sme prostredníctvom ruky robili.

Učenie založené na skúsenostiach využíva túto spojitosť medzi rukou a mysľou. Keď sa zapájame do praktických činností, ako je remeslo, šport, umelecká tvorba alebo iné aktivity, naše ruky získavajú nové skúsenosti. Tieto skúsenosti sa následne premieňajú na hmatovú pamäť v našej mysli. Ak niečo robíme opakovane, naše ruky sa stávajú odborníkmi a náš mozog sa vyvíja prostredníctvom tohto procesu.

Možno sa zamyslíte. No dobre teda, ale ako naučím dieťa farby na základe skúsenosti? Poviem vám jeden príklad. Keď som učila deti farby po anglicky, namiesto toho, že sme si ich hovorili a deti opakovali, zapojila som do výučby pokus s citrónom. Do každého citrónu sme dali potravinársku farbu a následne sa z farby stala “láva”. Bola to reakcia na kyslé prostredie a deti opakovali, akej farby je láva. Takto si hravou, zábavnou a hlavne interaktívnou formou zapamätali farby v angličtine. 

Učenie založené na skúsenostiach prináša množstvo výhod. Tu som zhrnula tie najčastejšie. 

1. Efektívne učenie

Ak sa niečo naučíme praktickým spôsobom, máme skúsenosť, ktorá nám zostane v mysli na dlhšiu dobu. Hovorí sa, že skutočné poznanie pochádza zo skúsenosti. Niet divu, že sa ľudia neučia plávať čítaním pokynov z učebníc. Preto aj my v Bettys Academy veríme, že zážitkové učenie prostredníctvom hier je ten najprirodzenejší spôsob učenia u detí.

2. Zábava spojená s učením

Vyučovať malé deti bez toho, aby sme ich zaujali, môže byť častokrát náročné pre obe strany. Učenie môže rýchlo zbehnúť do nudy. Tu prichádza na rad aktívne zapojenie detí a vybrať aktivity, ktoré sú pre ne zábavné. Keď sa pýtam deti, čo je ich najobľúbenejší predmet v škole, tak častokrát povedia že je to telesná výchova alebo výtvarná výchova. Praktické a interaktívne učenie robí predmet zábavnejším, pretože práve tam sa formujú zážitky.

3. Aktivuje všetky zmysly

Zážitky, ktoré máme, sú viaczmyslové. Sú to čuch, chuť, zrak, hmat a sluch. Keď detský mozog prijíma viac zmyslové podnety, množstvo vedomostí, ktoré si uchováme sa znásobí a zostávajú v pamäti dlhšie ako tie, ktoré sa memorujeme. Na našich hodinách dbáme na to, aby sme zakomponovali multisenzorické aktivity, čo znamená zapojenie všetkých zmyslov.

4. Podporuje riešenie problémov a posilňuje kreatívne myslenie

Je dobré, keď má aktivita aj určité výzvy, ktoré musí dieťa vyriešiť. Učí sa ich riešiť a častokrát majú obmedzené zdroje ako je čas a materiály. Tiež sa učia ako vyriešiť výzvy v kolektíve a tým sa zlepšuje ich tímová spolupráca. Keď pravidelne vykonávame takéto aktivity, tak má dieťa väčšiu pravdepodobnosť vyriešiť problém a vedieme ho ku kritickému mysleniu, ktoré je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Čím skôr sa dieťa naučí riešiť problém, tým lepšie sa rozvíja a pripravuje sa úspešný život. Náš štýl výučby angličtiny podporuje u deti kreativitu, otvorenosť, nachádzanie riešení na problémové situácie, naučia sa reagovať na rýchlo sa meniaci svet a samozrejme vybudujú si pevné základy anglického jazyka. 

Pokiaľ hľadáte efektívny a zábavný spôsob, ako pomôcť svojmu dieťaťu vybudovať pevné základy anglického jazyka, odporúčam vám pozrieť si naše online kurzy. Prinášame jedinečný prístup k výučbe angličtiny, kde sa deti učia prirodzeným spôsobom prostredníctvom zábavy, hry a praktických aktivít. Týmto spôsobom sa deti zapájajú do interaktívnych lekcií a získavajú skúsenosti priamo v anglickom jazyku. Metóda „Čo robí ruka, myseľ si pamätá” je neodmysliteľnou súčasťou našej výučby.