Rozdiel medzi britskou a americkou angličtinou

Ahoj, ako sa máš? Ahoj, jak se máš?

S veľkou pravdepodobnosťou rozumiete obom vetám. Český jazyk je veľmi podobný s tým našim slovenským a my Slováci jej dokážeme porozumieť. Toto isté môžeme povedať aj o britskej a americkej angličtine. Keďže nám pôvodne bola Británia bližšie, padlo na Slovensku rozhodnutie, že vyučovať sa bude v školách práve britská angličtina. No dnes, v dobe masovej globalizácie a kultúrneho rozmachu Ameriky, je väčšia časť angličtiny práve americká. Preto je výhodné zorientovať sa v oboch variantoch. 

Britská angličtina sa najviac líši od tej americkej výslovnosťou, odlišnými slovíčkami ale niekedy aj v gramatike. Rozdiel je tiež v tom, že britská angličtina vychádza z francúzštiny a americká zo španielčiny. Z hľadiska výslovnosti je pre začiatočníkov výhodnejšia americká angličtina, nakoľko je nášmu jazykovému prostrediu o čosi bližšie. V profesionálnej a korporátnej sfére u nás stále, aj keď len o máličko, prevažuje zas tá britská.

Rozdiel v písaní

Hlavnou odlišnosťou medzi britskou a americkou angličtinou v písaní je tá, že americká angličtina vypúšťa niektoré písmená. Briti sa týchto písmen nechcú vzdať, a tak môžeme vidieť rozdiel napríklad v týchto slovách:

Britská angličtinaAmerická angličtinaPreklad
coloUrcolorfarba
aEroplaneairplanelietadlo
programMEprogramprogram

Písanie slov v britskej a americkej angličtine sa môže odlišovať aj zámenou písmen, či zmenou ich poradia:

Britská angličtinaAmerická angličtinaPreklad
tyretirepneumatika
centrecentercentrum
theatretheaterdivadlo

Zaujímavosťou je, že britská angličtina používa skratky v oslovení bez bodiek, napríklad Mr Bean, Mrs Smith, Dr House. Američania tieto bodky za tituly bežne dávajú.

Rozdiel vo výslovnosti

Jeden z najväčších rozdielov medzi britskou a americkou angličtinou je v prízvuku, resp. výslovnosti. Britský prízvuk rozoznáte od americkeho prízvuku už na prvé počutie. V rámci americkej a britskej výslovnosti sú potom aj ďalšie rozdiely v dialektoch krajín, miest či komunít.

Američania vo výslovnosti vždy vyslovujú písmeno „r“, zatiaľ čo Briti toto písmeno „hltajú“ (v prípade, ak ním nezačína slabika). Napríklad:

Britská angličtinaAmerická angličtinaPreklad
ka: (car)ka:r (car)auto
sta:t (start)sta:rt (start)štart

Rozdiel v slovnej zásobe

Ak hovoríme o rozdieloch medzi britskou a americkou angličtinou, ďalšou záludnosťou je rozhodne slovná zásoba. V nejednom prípade sa totiž na pomenovanie tej istej veci v britskej a americkej angličtine používajú rozdielne slová.

Britská angličtinaAmerická angličtinaPreklad
flatapartmentbyt
liftelevatorvýťah
trouserspantsnohavice

Niekedy sú tieto slová špecifické len pre jeden jazykový variant. Problém nastáva, keď sa dané slovo používa v oboch variantoch, ale v úplne odlišnom význame, ako napríklad:

GASCHIPS
Britský význam plynBritský význam hranolky
Americký význam benzínAmerický význam čipsy

Ktorú angličtinu je teda lepšie začať sa učiť?

Ja preferujem americkú. No vám môže byť bližšia práve tá britská. Oboje sú správne a s obidvoma sa dohovoríte takmer na celom svete. S výnimkou niektorých regionálnych dialektov si väčšina Britov a Američanov vzájomne rozumie bez väčších problémov. Koniec koncom, nie sú až tak odlišné a spoločné majú oveľa viac ako rozdielov. Niekedy je rozdiel medzi britskou a americkou angličtinou prehnaný a kladie sa na to priveľký dôraz. Keď sme schopní porozumieť a komunikovať v jednom dialekte, tak budeme schopní komunikovať a rozumieť aj tomu druhému. 

Okrem britskej a americkej variety rozoznávame aj austrálsku, kanadskú, novozélandskú, juhoafrickú či indickú angličtinu.

Odporúčam vybrať si jeden typ a naučiť sa vyslovovať slová správne. Je to dôležité, aby sme boli porozumení. Výslovnosť je častokrát omnoho dôležitejšia ako gramatika. Bez správnej výslovnosti sa môžete dostať do situácie, kedy vám nebudú ľudia rozumieť. 

Nemusíte sa ale báť. Je to o praxi a hlavne o odvahe začať rozprávať, s čím majú dospelí často krát problém. Preto sme sa rozhodli vyučovať deti už od 5 rokov. Čím skôr začnú komunikovať v angličtine, tým budú mať sebavedomie a istotu používať jazyk v praxi aj v dospelom veku. 

Získajte ZDARMA našu zábavnú stolovú hru, kde sa deti naučia 21 anglických slovíčok hravo a zábavne. Zadajte svoj email nižšie, na ktorý Vám pošleme hru. Vytlačte si ju a začnite sa hrať. 🙂

Bolo úžasné vidieť, ako sa vnučka jednoduchými vetami snaží opísať obrázky. Myslím, že hra je výborná na odbúranie strachu a trémy z rozprávania. Hra obohacuje deti nielen o angličtinu, ale aj o vedomosti z iných oblastí ako je geografia, prírodoveda, kultúra…

Pani Oľga

Zdroje:

  • britishcouncilfoundation.id/en/english/articles/british-and-american-english
  • flyinglanguage.sk
  • britishcouncilfoundation.id/en/english/articles/british-and-american-english