Ďakujeme za Vašu objednávku!

Dovoľte nám, aby sme Vám vyjadrili úprimnú vďaku za Vašu objednávku online kurzov pre deti v Betty’s Academy. Veľmi si vážime Vašu dôveru a tešíme sa, že Vaše dieťa bude môcť rozvíjať svoje zručnosti a vedomosti pomocou našich kurzov.

Toto je platba za prvý polrok (september, október, november, december, január). Ďalšiu platbu za druhý polrok Vám budeme účtovať až koncom januára. 

Ak by ste kedykoľvek počas prvých 14 dní zistili, že kurz nie je pre vaše dieťa vhodný alebo nie je to niečo, čo ste očakávali, vrátime vám peniaze v plnej výške. Z ceny za prvú platbu za kurz sa odráta suma vo výške 65 EUR, čo predstavuje výšku sumy za edukačné materiály (tieto materiály vám ostávajú aj po predčasnom ukončení kurzu). 

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Tešíme sa na Vaše dieťa v online akadémii Betty’s Academy!

S pozdravom,

Alžbeta Macák Dobešová 

Betty’s Academy