Odlišné kultúry a angličtina

Je zaužívaným faktom, že ovládanie jazyka uľahčuje spoznávať odlišné kultúry. A to najmä pomocou angličtiny, ktorá patrí medzi najpoužívanejšie svetové jazyky. Práve aj to patrí medzi hlavné dôvody, prečo by ste vaše deti mali viesť k učeniu cudzieho jazyka.

Prečo by sme mali chcieť spoznávať nové kultúry?

Spoznávanie nových kultúr hrá dôležitú rolu pri rozvoji komunít, ktoré zlepšujú rôzne životné podmienky. No viete, aké sú presné výhody poznávania kultúr? Samozrejme, že výhod je nespočetne, ale o týchto si myslím, že sú tie najdôležitejšie:

Vďaka kultúre deti lepšie pochopia svet

Svet je plný ľudí rôznych kultúr. Ak budú deti týmto kultúram vystavované, budú môcť lepšie pochopiť a prijať odlišnosť ľudí. Vďaka tomu, že spoznajú odkiaľ sú, si ich dokážu viac vážiť.

Kultúrne pozadie uľahčuje učenie sa nového jazyka

Už od útleho veku sa učíme nejakú kultúru. Náš rodný jazyk ovplyvňuje, to akým spôsobom prijímame nové informácie. Znalosť kultúrneho pozadia je preto nevyhnutná pre naučenie sa nového jazyka.

Spoznávanie kultúry zlepšuje efektívnu komunikáciu

Spoznanie odlišných kultúr zlepšuje efektívnu komunikáciu. Tú môžu ovplyvniť faktory ako tendencia hovorenia, obrazový jazyk, rýchlosť reči či gestikulácia.

Minimalizuje stereotypy

Ak sa vaše deti naučia o odlišných kultúrach, bude menej pravdepodobné, že budú súdiť ľudí. Preto je dôležité, aby si zapamätali, že každý je iný a to, čo robí jeden človek nedefinuje celú komunitu.

Aké sú osobné výhody učenia sa angličtiny ?

Učenie angličtiny prináša viacero osobných výhod, ako napríklad:

Spoznáte nových ľudí

Keď budete ovládať angličtinu, budete môcť komunikovať s ľuďmi z rôznych krajín. Tak budete môcť sociálne napredovať a rásť. Keď sa toto spoznávanie prenesie do priateľstva, vaše učenie angličtiny sa výrazne zjednoduší.

Ľahšie nájdete pracovné miesto

Mnohí zamestnávatelia vyžadujú od svojich zamestnancov, aby ovládali aspoň jeden cudzí jazyk. Väčšinou je to práve angličtina. A nemôžeme zabúdať ani na to, že otvára dvere na zahraničný pracovný trh.

Kognitívne výhody

Učenie sa angličtiny ako druhého jazyka ponúka množstvo kognitívnych výhod. Okrem zlepšenia sústredenosti a koncetrácie, vylepšuje schopnosti riešenia problémov, vďaka ktorým budete vedieť rýchlejšie myslieť.

Ekonomické výhody

V dnešnej dobe je znalosť angličtiny veľmi dôležitá na získanie čo najväčšieho množstva výhod zo štúdia. Dokonca existujú aj niektoré globálne spoločnosti, ktoré sa týmto problémom zaoberajú.

Aké sú spoločenské výhody učenia sa angličtiny?

Nemôžeme zabudnúť ani na to, že učenie sa angličtiny má aj spoločenské výhody, napríklad:

  • lepšie porozumenie rôznych kultúr,
  • vieme prejaviť väčšiu empatiu k ľuďom z odlišných kultúr,
  • napomáha k celkovému kultúrnemu porozumeniu,
  • vďaka nej vieme predísť predsudkom.

Vedeli ste, až aj u nás v Bettys Academy spoznávame odlišné kultúry? „Cestujeme“ do rôznych krajín a deti si doplňujú informácie do svojho vlastného cestovného denníčka. Niekedy nás prekvapia na hodine aj lektori z daných krajín, a tak majú deti nezabudnuteľný zážitok na medzinárodnej úrovni.

9 mala

Riadime víziou „Inšpirujeme deti, aby boli inšpiráciou pre druhých“ – Naším hlavným cieľom je pomôcť deťom vo veku od 5 do 10 rokov. Pomáhame im vybudovať pevné základy anglického jazyka hravou a veselou formou, aby boli pripravené na možnosti, ktoré nám tento svet ponúka, tvarovali si svoju vlastnú budúcnosť a mali pozitívny dopad na druhých. 

Zdroje:

  • leselfes.com
  • clearwordstranslations.com/language/en
  • fluentu.com