Je učenie gramatiky dôležité?

Apelovať na gramatiku u malých detí nie je správne. Netvrdím však, že je nepotrebná a nedôležitá. Dôležitý je spôsob, akým sa k učeniu gramatiky pristupuje. Gramatické cvičenia sú častokrát nudné a ťažko pochopiteľné. Ideálny spôsob, ako si precvičovať gramatiku je prostredníctvom komunikačných hier. 

Stačí si uvedomiť, ako sme sa naučili náš materinský jazyk. Počúvali sme a následne sme opakovali to, čo sme počuli. Aj keď to častokrát nebolo gramaticky správne. No opakovaným používaním v praxi sme sa zdokonalili. 

Stačí si uvedomiť jeden dôležitý fakt. Tak, ako sa deti do 7 rokov učia úplne prirodzene materinský jazyk, rovnako sa dokážu učiť aj druhý, tretí cudzí jazyk. No nie je to výborné?

Prečo je gramatika dôležitá?

Gramatika je dôležitou súčasťou každého jazyka. Umožňuje nám jasne komunikovať v hovorenej aj v písanej forme.  Nesprávna gramatika by mohla viesť k nedorozumeniam a k nesprávnej interpretácii. Jej správne použitie uľahčuje pochopenie a môže spríjemniť celkový proces komunikácie. Vďaka nej si človek vie vytvoriť dobré základy aj pre písomné vyjadrovanie.

Aké sú teda problémy s gramatikou?

Gramatika je dôležitou súčasťou jazyka, no dôležité je zvoliť správny spôsob výučby a to už od detstva. To aký je výsledok nesprávnej výučby najlepšie vystihol Jeff Anderson vo svojej knihe Patterns of Power:

“Študenti si častokrát myslia, že diskusia sa cení iba vtedy, ak je gramaticky “správna”. To spôsobuje, že pri komunikácii sa často správajú ustráchane a kladú si otázku “ Je to správne? “ a deti sa potom boja komunikovať. 

Zabudnime na konvenčné metódy, ako je neustále robenie gramatických cvičení. Radšej sa zamerajte na menej tradičné, ktoré vaše deti budú baviť a zaujímať. Deti sa najlepšie učia gramatiku a slovnú zásobu prostredníctvom hier, pretože je to pre nich najprirodzenejšie.

V Bettys Academy nenájdete nudné gramatické cvičenia a bifľovanie slovíčok. Zastávame názor, že tento spôsob je kontraproduktívny a vedie k znechuteniu učenia celkovo.

Časté poukazovanie na chyby môže viesť k tomu, že sa budú deti báť rozprávať a to nielen v detskom veku, ale môže sa i to preniesť aj do dospelosti. A to už býva väčší problém. V praxi je najdôležitejšie rozprávať.