Ako očakávania učiteľov ovplyvňujú výkon žiakov

Vitajte na našom blogu! Dnes sa ponoríme do fascinujúceho sveta pedagogickej psychológie a zistíme, ako môžu očakávania učiteľov ovplyvniť výkon ich žiakov. Naša cesta nás zavedie späť do konca 60. rokov 20. storočia, keď Robert Rosenthal a Lenore Jacobson vykonali prelomový experiment známy ako „Pygmalion in the Classroom“.

Experiment, ktorý zmenil pohľad na vzdelávanie

Rosenthal a Jacobson vykonali svoj experiment na základnej škole. Rozdali žiakom testy, ktoré učiteľom prezentovali ako testy IQ a študijných predpokladov. Avšak, výsledky týchto testov neboli pre experiment rozhodujúce. Výskumníci zámerne vybrali žiakov s priemernými výsledkami a učiteľom oznámili, že ide o nadpriemerne inteligentné deti s veľkým potenciálom.

Neuveriteľné výsledky

Čo sa stalo potom, bolo skutočne ohromujúce. Žiaci, ktorí boli vybraní ako „nadpriemerne inteligentní“, začali dosahovať lepšie výsledky. Prečo? Odpoveď je jednoduchá, no zároveň veľmi hlboká. Učitelia k týmto žiakom začali pristupovať inak. Venovali im viac času, vyvolávali ich na hodinách a často ich chválili. Tento prístup zvýšil ich motiváciu a sebavedomie, čo viedlo k výraznému zlepšeniu ich výkonu.

Očakávania učiteľov majú veľký význam

Experiment jasne ukázal, že očakávania učiteľov môžu výrazne ovplyvniť výkon žiakov. Pozitívne očakávania a podpora zo strany učiteľov môžu pomôcť deťom naplno rozvinúť ich schopnosti. Preto je dôležité, aby učitelia pristupovali k svojim žiakom s pozitívnym očakávaním, podporovali ich a motivovali.

Tu je niekoľko tipov pre učiteľov a rodičov, ako môžete podporiť svoje deti:

  1. Venujte pozornosť všetkým deťom: Bez ohľadu na ich doterajšie výsledky.
  2. Vyvolávajte deti často a spravodlivo: Každé dieťa si zaslúži byť vypočuté.
  3. Chváľte úsilie, nie len výsledky: Povzbudzujte deti za ich snahu a prácu.
  4. Buďte trpezliví a podporujúci: Pomôžte deťom prekonať prekážky s pozitívnym prístupom.
  5. Stanovujte realistické a motivujúce ciele: Pomôžte deťom veriť vo svoje schopnosti.

V našej online akadémii sme si vzali tieto princípy k srdcu a integrovali ich do našich metód výučby anglického jazyka. Naše kurzy sú navrhnuté tak, aby podporovali sebadôveru a motiváciu detí prostredníctvom interaktívnych a zábavných lekcií. Tu je, ako to robíme:

  1. Individuálny prístup: Každé dieťa je jedinečné a my to rešpektujeme. Naši lektori venujú pozornosť individuálnym potrebám a schopnostiam každého dieťaťa.
  2. Pozitívna spätná väzba: Chválime deti za ich úsilie a pokrok, nie len za výsledky. To pomáha budovať ich sebadôveru.
  3. Interaktívne a zábavné lekcie: Naše lekcie sú navrhnuté tak, aby boli zábavné a pútavé, čo zvyšuje motiváciu detí učiť sa.
  4. Podpora a motivácia: Naši lektori sú trpezliví a podporujúci. Pomáhame deťom prekonať akékoľvek prekážky a veríme v ich schopnosti.
  5. Realistické a motivujúce ciele: Stanovujeme ciele, ktoré sú dosiahnuteľné a motivujúce, aby deti mohli vidieť svoj pokrok a cítiť sa úspešné.

Pripojte sa k našej online akadémii

Veríme, že pozitívne očakávania a podpora môžu byť kľúčom k úspechu a rozvoju každého dieťaťa. Prihláste svoje deti na naše kurzy a umožnite im rozvíjať svoje jazykové schopnosti v pozitívnom a podporujúcom prostredí.

Pre viac informácií o našich kurzoch navštívte našu webovú stránku a prihláste sa na odber nášho newsletteru. 👉 TU. Spolu môžeme pomôcť vašim deťom dosiahnuť ich sny a ciele.